Stok į SIPTU

Įstoti į SIPTU yra labai paprasta. Jums tereikia paspausti šią nuorodą, atsispausdint formą, užpildyti didžiosiomis raidėmis ir išsiųsti formos viršuje nurodytu adresu.

Atminkite – nelaukite kol ištiks bėda, tada jau bus vėlu stoti ir prašyti pagalbos. Turite būti nariai, kad iškilus problemai galėtumėte kreiptis.

 

Naujo nario forma

 

Pasižiūrėkite pavyzdį, jei iškils neaiškumų pildant formą.

Formos pavyzdys

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
622