Minimalus išankstinio pranešimo pateikimo laikotarpis

Minimalus išankstinio pranešimo pateikimo laikotarpis

1973 m. – 2005 m. Įstatymas dėl minimalaus išankstinio pranešimo pateikimo laikotarpio pabrėžia, kad darbdavys kiekvieną darbuotoją, dirbusį bent 13 savaičių, apie atleidimą iš darbo turi įspėti iš anksto.

Tai padaryti būtina nuo vienos iki aštuonių savaičių prieš atleidimą, priklausomai nuo darbo trukmės.

Dirbus nuo 13 savaičių iki 2 metų = vieną savaitę iš anksto
Dirbus nuo 2 iki 5 metų = prieš dvi savaites
Nuo 5 iki 10 metų = prieš 4 savaites
Nuo 10 iki 15 metų = prieš 6 savaites
Ilgiau nei 15 metų = prieš 8 savaites

Darbuotojui ir darbdaviui leista susitarti išankstinio įspėjimo stoką kompensuoti išmoka. Paliekantis darbą darbuotojas apie tai taip pat turi pranešti darbdaviui.

Kiekvienas bent 13 savaičių dirbęs asmuo prieš išeidamas iš darbo apie tai turi pranešti savo darbdaviui bent savaitę iš anksto, nebent pasirašyta sutartis ilgesniam įspėjimo laikotarpiui.