Minimali poilsio trukmė/pertraukos:

Minimali poilsio trukmė/pertraukos:

Paprastai darbuotojams priklauso mažiausiai:-

  • 11 ištisų poilsio valandų per kiekvienas 24 valandas
  • bent vienas 24 valandų laikotarpis per savaitę, iš karto po įprasto poilsio laikotarpio (11 valandų)
  • 15 minučių pertrauka po keturių su puse valandų darbo; 30 minučių po šešių valandų darbo, įskaitant pirmąją pertrauką.
  • šešias valandas dirbusiems parduotuvių darbuotojams, kurių darbo laikas apima nuo 11:30 val. iki 14:30 val., priklauso nuosekli vienos valandos trukmės pertrauka, prasidedanti tame laikotarpyje.
This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
690