Etatų mažinimas

Etatų mažinimas

Etatų mažinimas vyksta tada, kai dingsta darbuotojo darbo vieta ir neparūpinama kita. Kiekvienam vyresniam nei 16 metų amžiaus darbuotojui tokioje situacijoje priklauso įstatymo numatyta kompensacija.

Ši įstatymo numatyta kompensacija prilygsta pilnam užmokesčiui už dvi darbo savaites už kiekvienus metus iki  600 eurų per savaitę ir vienos savaitės atlyginimas, taip pat iki 600 eurų. Iš šios sumos nėra išskaitomi mokesčiai. Kai kurie darbdaviai gali išmokėti ir daugiau, tačiau tuomet mokesčiai bus išskaitomi. Išsamesnės informacijos rasite savo vietinėje mokesčių įstaigoje.

Įstatymo numatytą užmokestį dėl atleidimo iš darbo mažinant etatus skaičiuokite naudodamiesi Komercijos, prekybos ir darbo departamento tinklapiu (http://www.entemp.ie/employment/redundancy/calculator.htm).