Etatų mažinimas

Etatų mažinimas

Etatų mažinimas vyksta tada, kai dingsta darbuotojo darbo vieta ir neparūpinama kita. Kiekvienam vyresniam nei 16 metų amžiaus darbuotojui tokioje situacijoje priklauso įstatymo numatyta kompensacija.

Ši įstatymo numatyta kompensacija prilygsta pilnam užmokesčiui už dvi darbo savaites už kiekvienus metus iki  600 eurų per savaitę ir vienos savaitės atlyginimas, taip pat iki 600 eurų. Iš šios sumos nėra išskaitomi mokesčiai. Kai kurie darbdaviai gali išmokėti ir daugiau, tačiau tuomet mokesčiai bus išskaitomi. Išsamesnės informacijos rasite savo vietinėje mokesčių įstaigoje.

Įstatymo numatytą užmokestį dėl atleidimo iš darbo mažinant etatus skaičiuokite naudodamiesi Komercijos, prekybos ir darbo departamento tinklapiu (http://www.entemp.ie/employment/redundancy/calculator.htm).

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
654