Atleidimas iš darbo

Atleidimas iš darbo (Dismissals)

1977-2001 mm. Įstatymai apie Neteisėtus Atleidimus (The Unfair Dismissals Acts, 1977-2001) nusako darbuotojo teises ir veiksmus, esant neteisėtam atleidimui iš darbo. Paprastai darbuotojas turi būti išdirbęs mažiausiai 12 mėnesių pas savo darbdavį, kad galėtų pareikšti pretenziją dėl neteisėto atleidimo iš darbo. Jei darbuotojas įsidarbino per agentūrą, neteisėto atleidimo iš darbo atveju jo darbdaviu laikoma bendrovė, kurioje jis dirba, o ne įdarbinimo agentūra.

Darbuotojas nebūtinai turi turėti 12 mėnesių darbo stažą teisei į pretenziją, jeigu atleidimas pilnai arba iš esmės priklauso nuo bet kurios iš sekančių priežasčių:

• profsąjungos narys arba profsąjungos veikla;
• darbuotojo teisės, būsimos darbuotojo teisės, jo įvykdytos teisės arba teisės, kurias jis ruošėsi įvykdyti, atitinka 2000 m. Nacionalinį Minimalaus Atlyginimo Įstatymą (National Minimum Wage Act, 2000);
• darbuotojos nėštumas, kūdikio gimimas arba maitinimas (ir kiti šios problemos aspektai);
• įvykdytos teisės arba teisės, kurias darbuotojas ruošėsi įvykdyti, atitinka 1994 m. Motinystės Gynimo Įstatymą, (Maternity Protection Act, 1994) 1995 m. Įvaikinimo Įstatymą (Adoptive Leave Act, 1995), 1998 m. Atostogų Dėl Vaiko Gimimo Įstatymą (Parental Leave Act, 1998), 2001 m. Atostogų Vaiko Priežiūrai Įstatymą (Carer’s Leave Act, 2001).

Atleidimas yra neteisėtas, jeigu darbdavys negali įrodyti jo teisėtumo. Jūs būsite teisėtai atleisti, jeigu atleidimas pilnai arba iš esmės priklauso nuo bet kurios iš sekančių priežasčių:

• jūsų nepakankami sugebėjimai, kompetencija,kvalifikacija;
• jūsų netinkamas elgesys (šiuo atveju svarbu drausmės nuobaudų vykdymas);
• etatų mažinimas;
• atvejai, kai jūsų tolimesnis darbas pažeistų kito įstatymo reikalavimus;
• atvejai, kai yra kitos svarbios priežastys jums atleisti.