Darbo teisės

 • Minimalus išankstinio pranešimo pateikimo laikotarpis

  Minimalus išankstinio pranešimo pateikimo laikotarpis

  1973 m. – 2005 m. Įstatymas dėl minimalaus išankstinio pranešimo pateikimo laikotarpio pabrėžia, kad darbdavys kiekvieną darbuotoją, dirbusį bent 13 savaičių, apie atleidimą iš darbo turi įspėti iš anksto.

  Tai padaryti būtina nuo vienos iki aštuonių savaičių prieš atleidimą, priklausomai nuo darbo trukmės.

  Dirbus nuo 13 savaičių iki 2 metų = vieną savaitę iš anksto
  Dirbus nuo 2 iki 5 metų = prieš dvi savaites
  Nuo 5 iki 10 metų = prieš 4 savaites
  Nuo 10 iki 15 metų = prieš 6 savaites
  Ilgiau nei 15 metų = prieš 8 savaites

  Darbuotojui ir darbdaviui leista susitarti išankstinio įspėjimo stoką kompensuoti išmoka. Paliekantis darbą darbuotojas apie tai taip pat turi pranešti darbdaviui.

  Kiekvienas bent 13 savaičių dirbęs asmuo prieš išeidamas iš darbo apie tai turi pranešti savo darbdaviui bent savaitę iš anksto, nebent pasirašyta sutartis ilgesniam įspėjimo laikotarpiui.

 • Atleidimas iš darbo

  Atleidimas iš darbo (Dismissals)

  1977-2001 mm. Įstatymai apie Neteisėtus Atleidimus (The Unfair Dismissals Acts, 1977-2001) nusako darbuotojo teises ir veiksmus, esant neteisėtam atleidimui iš darbo. Paprastai darbuotojas turi būti išdirbęs mažiausiai 12 mėnesių pas savo darbdavį, kad galėtų pareikšti pretenziją dėl neteisėto atleidimo iš darbo. Jei darbuotojas įsidarbino per agentūrą, neteisėto atleidimo iš darbo atveju jo darbdaviu laikoma bendrovė, kurioje jis dirba, o ne įdarbinimo agentūra.

  Darbuotojas nebūtinai turi turėti 12 mėnesių darbo stažą teisei į pretenziją, jeigu atleidimas pilnai arba iš esmės priklauso nuo bet kurios iš sekančių priežasčių:

  • profsąjungos narys arba profsąjungos veikla;
  • darbuotojo teisės, būsimos darbuotojo teisės, jo įvykdytos teisės arba teisės, kurias jis ruošėsi įvykdyti, atitinka 2000 m. Nacionalinį Minimalaus Atlyginimo Įstatymą (National Minimum Wage Act, 2000);
  • darbuotojos nėštumas, kūdikio gimimas arba maitinimas (ir kiti šios problemos aspektai);
  • įvykdytos teisės arba teisės, kurias darbuotojas ruošėsi įvykdyti, atitinka 1994 m. Motinystės Gynimo Įstatymą, (Maternity Protection Act, 1994) 1995 m. Įvaikinimo Įstatymą (Adoptive Leave Act, 1995), 1998 m. Atostogų Dėl Vaiko Gimimo Įstatymą (Parental Leave Act, 1998), 2001 m. Atostogų Vaiko Priežiūrai Įstatymą (Carer’s Leave Act, 2001).

  Atleidimas yra neteisėtas, jeigu darbdavys negali įrodyti jo teisėtumo. Jūs būsite teisėtai atleisti, jeigu atleidimas pilnai arba iš esmės priklauso nuo bet kurios iš sekančių priežasčių:

  • jūsų nepakankami sugebėjimai, kompetencija,kvalifikacija;
  • jūsų netinkamas elgesys (šiuo atveju svarbu drausmės nuobaudų vykdymas);
  • etatų mažinimas;
  • atvejai, kai jūsų tolimesnis darbas pažeistų kito įstatymo reikalavimus;
  • atvejai, kai yra kitos svarbios priežastys jums atleisti.

 • Minimali poilsio trukmė/pertraukos:

  Minimali poilsio trukmė/pertraukos:

  Paprastai darbuotojams priklauso mažiausiai:-

  • 11 ištisų poilsio valandų per kiekvienas 24 valandas
  • bent vienas 24 valandų laikotarpis per savaitę, iš karto po įprasto poilsio laikotarpio (11 valandų)
  • 15 minučių pertrauka po keturių su puse valandų darbo; 30 minučių po šešių valandų darbo, įskaitant pirmąją pertrauką.
  • šešias valandas dirbusiems parduotuvių darbuotojams, kurių darbo laikas apima nuo 11:30 val. iki 14:30 val., priklauso nuosekli vienos valandos trukmės pertrauka, prasidedanti tame laikotarpyje.
 • Etatų mažinimas

  Etatų mažinimas

  Etatų mažinimas vyksta tada, kai dingsta darbuotojo darbo vieta ir neparūpinama kita. Kiekvienam vyresniam nei 16 metų amžiaus darbuotojui tokioje situacijoje priklauso įstatymo numatyta kompensacija.

  Ši įstatymo numatyta kompensacija prilygsta pilnam užmokesčiui už dvi darbo savaites už kiekvienus metus iki  600 eurų per savaitę ir vienos savaitės atlyginimas, taip pat iki 600 eurų. Iš šios sumos nėra išskaitomi mokesčiai. Kai kurie darbdaviai gali išmokėti ir daugiau, tačiau tuomet mokesčiai bus išskaitomi. Išsamesnės informacijos rasite savo vietinėje mokesčių įstaigoje.

  Įstatymo numatytą užmokestį dėl atleidimo iš darbo mažinant etatus skaičiuokite naudodamiesi Komercijos, prekybos ir darbo departamento tinklapiu (http://www.entemp.ie/employment/redundancy/calculator.htm).

 • Valstybinės šventės

  Darbuotojai, dirbantys visą darbo dieną (Full Time), turi teisę į devynias valstybines šventes per metus.

   

  Devynios valstybinės šventės Airijoje yra:

  1.Kalėdos,

  2.Šv.Stepono diena,

  3.Šv.Patriko diena,

  4.Velykų Pirmadienis,

  5.Pirmasis gegužės pirmadienis,

  6.Pirmasis birželio pirmadienis,

  7.Pirmasis rugpjūčio pirmadienis

  8.Paskutinis spalio pirmadienis

  9.Sausio 1-oji.

   

  Tam, kad ne visą darbo dieną dirbantys asmenys (Part Time) įgytų teisę į išeigines valstybines šventes, jie turi būti išdirbę mažiausiai 40 valandų per 5 savaites prieš tą valstybinę šventę.

  Darbdavys turi teisę pasiūlyti Jums vieną iš šių keturių variantų:

  • Apmokama laisva valstybinės šventė diena*
   • Apmokama laisva diena per mėnesį nuo valstybinės šventės
   • Papildoma kasmetinių atostogų diena
   • Papildomas vienos dienos užmokestis

  *Šis variantas netaikomas, jei paprastai nedirbate dieną, kai išpuola valstybinė šventė (pavyzdžiui, paprastai nedirbate šeštadienį ar sekmadienį, o valstybinė šventė išpuola būtent savaitgalį, arba, nepilnu etatu dirbančių darbuotojų atveju, jei valstybinė šventė išpuola dieną, kai darbuotojas paprastai nedirba).

  Jei valstybinė šventė išpuola dieną, kai darbuotojas paprastai dirba, jam priklauso užmokestis kaip už normalią darbo dieną.

  Jei valstybinė šventė išpuola dieną, kai darbuotojas paprastai nedirba, jam priklauso 20 proc. savaitės atlyginimas.

  Jei, pavyzdžiui, valstybinė šventė išpuola pirmadienį, nepilnu etatu dirbančiam darbuotojui, kuris dirba antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais po 4 val., priklauso 1/5 (20 proc.) atlyginimo už 12 val, t.y., užmokestis už 2.4 val.